Hearthstone tournament Hearthstone Masters Tour Las Vegas

Tournament Stages

General information

Prize Pool

1 Dog $100,000
2 Gallon $50,000
3 tom60229 $30,000
4 Posesi $20,000
5 Hypno $16,000
6 Kalaxz $14,000
7 Neirea $12,000
8 Fenomeno $10,000