Europe & CIS / Dota 2 tournament OGA Dota PIT Season 4

Tournament Stages

matches

OGA Dota PIT S4

Start Date 2020-12-03
Prize Pool $ 240,000