Division I / Dota 2 tournament DPC Southeast Asia 2023 Tour 3

matches

DPC SEA 2023 Tour 3

Start Date 2023-05-15
Prize Pool $ 280,000
Series Dota Pro Circuit 2023Dota Pro Circuit