Dota 2 tournament PGL DPC North America 2023 Tour 2

DPC NA 2023 Tour 2

Start Date 2023-03-14
Prize Pool $ 280,000
Series Dota Pro Circuit 2023Dota Pro Circuit

General information

matches

Division I, DPC NA 2023 Tour 2

1 TSM $30,000
2 SR $28,000
3 Nouns $27,000
4 felt $26,000
5 B8 $25,000
6 Dog $24,000
7 5RFS $23,000
8 WG $22,000

Division II, DPC NA 2023 Tour 2

1 SKG $17,000
2 Alpha $16,000
3 CDUB $15,000
4 ANT $11,000
5 TC $9,000
6 TB $7,000

DPC NA 2023 Tour 2 News