Upper Division / Dota 2 tournament Epulze DPC Southeast Asia Tour 1

matches

DPC SEA Tour 1

Start Date 2023-01-09
Prize Pool $ 280,000
Series Dota Pro Circuit 2023