Division I / Dota 2 tournament Epulze DPC Southeast Asia 2023 Tour 1

matches

DPC SEA 2023 Tour 1

Start Date 2023-01-09
Prize Pool $ 280,000
Series Dota Pro Circuit 2023