CS:GO tournament Telia Esports Series Season 3

Tournament Stages

Telia Esports S3

Start Date 2020-03-19
Prize Pool $ 43,500
Series Telia
Location Finland

General information

matches

Prize Pool

1 $152,225
2 $7,612
3 $2,392