CS:GO tournament Intel Extreme Masters Season XV World Championship

Tournament Stages

IEM XV World Championship

Start Date 2021-02-16
Prize Pool $ 1,000,000
Series IEM
Location «Spodek» Katowice, Poland

Teams

TBD
EPT Road to Katowice #1
TBD
EPT Road to Katowice #2
TBD
EPT Road to Katowice #3
TBD
EPT Road to Katowice #4
TBD
EPT Road to Katowice #5
TBD
EPT Road to Katowice #6
TBD
EPT Road to Katowice #7
TBD
EPT Road to Katowice #8
TBD
EPT Road to Katowice #9
TBD
EPT Road to Katowice #10
TBD
EPT Road to Katowice #11
TBD
EPT Road to Katowice #12
TBD
EPT Road to Katowice #13
TBD
EPT Road to Katowice #14
TBD
EPT Road to Katowice #15
TBD
EPT Road to Katowice #16
TBD
Wild Card Team
TBD
Wild Card Team
TBD
Wild Card Team
TBD
Wild Card Team
TBD
Wild Card Team
TBD
Wild Card Team
TBD
EPEC Winter 2020
TBD
ESL Mistrzostwa Polski

General information

matches

Prize Pool

The distribution of $1,000,000 prize pool is to be announced
1 Team name $ ???
2 Team name $ ???
3 Team name $ ???
4 Team name $ ???
5 Team name $ ???