CS:GO tournament ESL Masters España Season 8

General information

matches

Prize Pool

1 $8,200
2 $3,550
3 $1,760
3 $1,760